SPRAVOVANIE VOZOVÉHO PARKU
Komplexný servis pre vozový park zákazníkov.

Spravovanie vozového parku je služba určená všetkým spoločnostiam a fyzickým osobám s vlastným vozový parkom. Riadenie vozového parku vás zbaví povinnosti spravovať vlastné vozidlá a eliminuje náklady spoločnosti. Pre zákazníkov sme vytvorili komplexné služby prispôsobené všetkým potrebám ,čo vozový park vyžaduje. Riadenie vozového parku sa spoplatňuje podľa skutočných nákladov. Naše služby výrazne ovplyvňujú finančné výsledky klientov.

SLUŽBY V RÁMCI SPRAVOVANIA VOZOVÉHO PARKU

ČO PONÚKAME:
- zabezpečenie kompletného servisu (výmena oleja, filtrov, geometria, prezúvanie....)
-náhradné vozidlo (zabezpečíme náhradné vozidlo v prípade škodovej udalosti alebo servisu)
-zabezpečíme kompletnú administratívu a účtovné povinnosti, ktoré súvisia so pracovaním vozového parku
-nepretržité asistenčné služby v prípade poruchy alebo poistnej udalosti
-príprava a realizácia povinných kontrol a inšpekcií
-Predchádzanie znečisteniu, technická kontrola, kontrola najazdených kilometrov
-Odborné poradenstvo a sprostredkovanie pri predaji vozidiel
- Platforma na predaj jazdených vozidielAKÉ SÚ VÝHODY:
-Zníženie nákladov na opravu a údržbu vozidiel
-Úplný dohľad nad rozpočtom vozového parku
-Školenia pre vodičov a správcov vozového parku

Žiadosť o cenovú ponuku