Fakturačné údaje spoločnosti

JaKramont s.r.o.
Štatutár: Jakub Krajíček
Sídlo: Mojš 190, 010 01 Žilina
IČO: 50 354 337
DIČ: 2120293208
IČ DPH: SK2120293208

Bankové spojenie
Názov banky:
IBAN:
SWIFT kód: