Fakturačné údaje spoločnosti

JaKramont s.r.o.
Štatutár: Jakub Krajíček
Sídlo: Mojš 190, 010 01 Žilina
IČO: 50 354 337
DIČ: 2120293208
IČ DPH: SK2120293208

Kontaktné údaje:
+421 910 200 212
info@jkmrentcar.sk

Bankové spojenie
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK22 0900 0000 0051 1583 9650
SWIFT kód: GIBASKBX

Prevádzkovateľ

JaKramont s.r.o.
Sídlo: Mojš 190, 010 01 Žilina
IČO: 50354337
DIČ: 2120293208
IČ DPH: SK2120293208

Sociálne siete
Kontaktné údaje
Škultetyho 1, Žilina 010 01